VWR

VWR HCMFS14 -20 Laboratory Freezer 14Cf 120v FULLY TESTED

  • Sale
  • Regular price $2,590.00


VWR HCMFS14 -20 Laboratory Freezer 14Cf 120v FULLY TESTED
s/n VWR-21013010-2107